Aktuality

Najnovšie informácie o dianí v Univerzitnej knižnici

Dôležité informácie

Otváracie hodiny, vedenie Univerzitnej knižnice, kontakty

Online vyhľadávače

Všetky potrebné informácie o dostupných katalógoch vyhľadávačoch a podmienkach využívania elektronických zdrojov.